BRF Porfyren
 
Kontakt Tvättstuga Parkering Garage Arkiv Info Porfyren TV o Bredband Försäkring Störning från annan boende
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Kontakt

 

Styrelsen

 

styrelsen@porfyren.com 

 

att nå enskild styrelsemedlem klicka här

Parkerings frågor

parkering@porfyren.com

 

 

Felanmälan fastighet

Föreningens skötsel sköts av SBC. Om ni upptäcker att något är trasigt eller inte fungerar som det skall i

fastigheterna så kontaktar ni SBC:

Dagtid 07:00-21.00 0771–722 722 eller på www.sbc.se/felanmalan

Jourtjänst-akuta ärenden

Upplands Fastighetsservice på kvällar och helger 08-721 77 77

 

Kontaktuppgifter sitter också uppsatta i varje trappuppgång.

 

Fastighestnätet berdband, TV och Ip-telefoni

 

Telia 020-755 766

 

Tvättstugan

 

Upplands Tvätt & Kylservice 018-12 89 15

Simpleko

Sköter våran ekonomi och vi har även lagt information till medlemmarna som inte är offentlig. Ni loggar in på https://portal.simpleko.se/kundportal/login med bankID och under dokument/dokumenthanteraren finns bl.a

information om kö till parkering och garage​