BRF Porfyren
 
Kontakt Tvättstuga Parkering Garage Arkiv Info Porfyren TV o Bredband Försäkring Störning från annan boende
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Störning från annan boende

Så här gör du om du upplever dig störd av annan boende:

Vad som är störande regleras av föreningens stadgar, trivselregler eller lag. Det är dock svårt att bedöma vad som är störande i och med att känslighet och tolerans skiljer sig åt. Att det är ljud i fastigheten måste man acceptera som boende i ett flerfamiljshus. Däremot är det inte acceptabelt med till exempel höga ljud på nätter, hotelser eller kränkande störningar.

Styrelsen har ett ansvar att utreda störningar. Vid enstaka störningar ber vi dig att direkt kontakta den/de som stör. Ofta är man inte medveten om att man stör, och det är bäst att direkt få reda på detta.

Sker störningarna oftare, eller om det inte går att resonera med den/de som stör, vill vi att de som blir störda för en störningsdagbok. Anmäl först till styrelsen att du är störd och att du ska föra en störningsdagbok. För att få en ordentlig bild av störningarnas omfattning begär vi därefter in störningsdagbok från flera grannar.

Störningsdagboken utgör ett underlag i en eventuell domstolsförhandling mellan den som stör och föreningen. Var beredd på att kallelse till förhör kan ske för redogörelse över de störningar som noterats.

Störningsdagboken läggs i styrelsens brevlåda eller mailas till styrelsen@porfyren.com. All information behandlas konfidentiellt. Anonyma klagomål saknar värde och behandlas inte.

Ladda ner störningsdagboken.