BRF Porfyren
 
Att bo i bostadsrätt Ordlista Ordningsregler
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Ordningsregler

Ordningsregler för BRF Porfyren

 

 • betala månadsavgiften i förskott senast sista vardag före den månad avgiften
 • väl akta och vårda föreningens egendom.
 • om det uppstår skada av sådan art att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart kontakta fastighetsskötare eller någon i styrelsen.
 • förändringar av VVS-, el-, ventilationssystem och bärande väggar ej får vidtagas utan styrelsens tillstånd.
 • hålla entrédörren stängd samt inte lämna dörr till källarutrymme olåst.
 • inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt centralt.
 • undvika störande verksamhet mellan 22.00-07.00
 • inte placera cyklar, leksaker och andra saker i trapphus eller källargångar.
 • noga städa tvättstugan efter användning och följa anvisningarna för tvättstugan.
 • se till att paraboler/radioantenner monteras på sådant sätt att de inte vid något tillfälle sticker ut utanför balkongräcket.
 • inte använda utomhusgrillar på balkongen.
 • själva tillse att miljöfarligt avfall såsom t ex bilbatterier, el- och elektronikartiklar mm lämnas till någon av kommunens miljöstationer.
 • följa föreskrifter och anvisningar som ges av styrelsen.
 • inte hyra ut bostaden i andrahand utan styrelsens medgivande