Your Company
 
Om oss Styrelse
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Styrels

Styrelsen är det näst högsta organet i en bostadsrättsförening och sammanträder regelbundet i styrelserummet en gång per månad förutom i juli månad. Styrelsens huvuduppgift är att ansvara för föreningens ekonomi samt underhåll av fastigheterna gentemot medlemmarna. Styrelsens befogenheter regleras av stadgar och lag.

 

Ordförande  (firmatecknare)

Lars Anderkron

Granitvägen 13A

 

072-2011400

lars@anderkron.se

Ledamot

 

Johan Oscarsson

Granitvägen 15B

 

070-2914521

 

johan_oscarsson@live.se

 

 

Sekreterare

 

Åsa Holmstrand 

Granitvägen 15B

 

018-51 38 87 

asa.holmstrand@hotmail.se 

Ledamot

 

Anderz Eriksson

Granitvägen 15B

 

070-1755811

 

anderzeriksson@hotmail.com

 

Vice Ordförande (firmatecknare)

Linnea Ohlsson

Granitvägen 19A

 

076-840 10 18

 

solskenet_523@hotmail.com

 

 

 

Suppleanter

 

Valgerdur Palmadottir

Carl-Johan Melander

 

Styrelsen

 

styrelsen@porfyren.com

 

Revisor

 

Ordinarie          Gunnar Folkesson

                         Susanna Hjorth

 

Suppleant