Your Company
 
Om oss Styrelse
Hem Stadgar Årsredovisning Medlems information Energideklaration

Styrels

Styrelsen är det näst högsta organet i en bostadsrättsförening och sammanträder regelbundet i styrelserummet en gång per månad förutom i juli månad. Styrelsens huvuduppgift är att ansvara för föreningens ekonomi samt underhåll av fastigheterna gentemot medlemmarna. Styrelsens befogenheter regleras av stadgar och lag.

 

Ordförande 

Jonas Funseth

Granitvägen 17C

 

070-4983988

Ledamot

 

Lars Anderkron

Granitvägen 13A

 

072-2011400

 

 

 

Sekreterare

 

Jonas Åkerstöm

Granitvägen 17C

 

Ledamot

 

Annikka Björk

Granitvägen 17B

 

076-8045506

 

 

 

Vice Ordförande

Ylva Lindahl

Granitvägen 13B

 

0733-123763

 

 

Suppleanter

 

Ylva Geber

Johan Edman

 

Styrelsen

 

styrelsen@porfyren.com

 

Revisor

 

Ordinarie                  Folkesson Råd & Revision

                                 Patrik Lager

Förtoendeval revisor   Susanna Hjorth