BRF Porfyren > Kontakt och felanmälan
publicerad 2024-05-30
 
Hem | Om Oss | Kontakt Felanmälan | Stadgar Regler | Övrigt

Styrelsen (mandat till maj 2025)

styrelsen@porfyren.com
brevlåda till styrelsen på bottenplanet ingång 17B.
ordförande Jonas Funseth, 070-4983988
vice ordförande Ylva Geber, 070-3651908
sekreterare Jonas Åkerström, 073-0705604
ledamot Ylva Lindahl, 0733-123763
ledamot Martin Gumucio, 073-7258109
suppleant Säde Tatar
suppleant Jenny Cordrac
suppleant Karl Basilier

Praktiska problem - internt ansvar

Nycklar - ordf jonas.funseth@gmail.com
Parkering/garage parkering@porfyren.com
Brandskydd jonasakerstrom@hotmail.com

Praktiska problem - externa samarbeten

Vid problem i gemensamma utrymmen är det OK att felanmäla direkt till de servicepartners som finns angivna här nedan och på anslag i varje trappuppgång. Att dessutom underrätta styrelsen är inte fel, och önskvärt om problemen är stora eller återkommande. Vid ev ändring av någon samarbetspartner är det normalt anslag i uppgångar som uppdateras först.
  • Vår fastighetsskötare är företaget SBC. Om du upptäcker att något är trasigt eller inte fungerar som det ska i fastigheterna så anmäl det hos dem, endera när som helst på webben mha https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan (ingen inloggning krävs) eller kl 7-21 på telefon 0771–722 722.
  • Vid fel på maskinerna i tvättstugan kommer du direkt till service genom att ringa Upplands Tvätt & Kylservice, på 018-12 89 15.
  • Brand larmas på standardnumret 112. Vid annan akut "fara för person eller fastighet" - t ex akut risk för vattenskada - gäller vardag före kl 16 telefonnumret till SBC, efter kl 16 och på helger larmas jourtjänst på 08-721 7777.
  • Vid problem med den bredbandsanslutning som finns i varje lägenhet, kontakta vår avtalspartner Telia på kundtjänst 90200, eller 020-202070 för frågor. (Leder problemen till att en utplacerad enhet måste bytas så kontakta även styrelsen.)
  • Mot invasion av skadeinsekter eller liknande har vi avtal med Nomor skadedjursbekämpning, med telefon kl 7-17 på 0771-122 300. Ange föreningens försäkringsnummer 251274.

Hyresfrågor, ekonomi

Vår administrationspartner är företaget Simpleko, som sänder ut våra hyresavier och hjälper oss med ekonomisk planering och investeringsbeslut. För föreningsinfo som inte är offentlig använder vi Simplekos webbplats: https://portal.simpleko.se/kundportal/login. Alla medlemmar med bankID kan logga in där.