BRF Porfyren > Stadgar och regler
publicerad 2024-03-02
 
Hem | Om Oss | Kontakt Felanmälan | Stadgar Regler | Övrigt

Gällande stadgar (231114)

Medlemmars rättigheter och skyldigheter anges i stadgarna §28-36.
FYI om kritiska lägen: giltiga uppsägningsfall finns listade i §35, med förbehållet "Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse" - dvs: i de flesta fall finns möjlighet att rätta till något som blivit fel.

Gällande ordningsregler (230712)

I vårt dokument med ordningsregler finns även info om hur föreningen fungerar.

Ägarbyte - FAQ

I bostadsrättsföreningar kan man sälja sin lägenhet när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem.