BRF Porfyren > Övrigt
publicerad 2024-05-30
 
Hem | Om Oss | Kontakt Felanmälan | Stadgar Regler | Övrigt

Om du som medlem behöver mer information

Föreningsinfo som inte är offentlig eller gäller andra problem än de allra vanligaste finns på vår partner Simplekos webbplats: https://portal.simpleko.se/kundportal/login.
Alla medlemmar med bankID ska kunna logga in där.

Om du av något skäl inte kan komma åt den resursen eller något dokument som ska finnas där, meddela styrelsen - kontaktdata finns i trappuppgångarna och här.

Efter inloggning på Simpleko hittar du vad som finns tillgängligt genom att gå in på Dokument > Dokumenthanterare - ser du 'Dokumenthanterare' så räcker det att klicka där. Du fortsätter med innehållet i mappen Information till medlem och ev andra mappar som visas.

Behöver du läsa allmän information och ordningsregler så finns kopia på webbplatsen du just besöker, med
bilfrågor under rubriken 'Parkeringsplatser och garage'
TV och bredband under rubriken 'TV, bredband och telefoni'
tvättstuga - det grundläggande under rubriken 'Tvättstugan'. Närmare instruktioner är anslagna inne i tvättstugan, bredvid bokningstavlan.
störningsfrågor under rubriken 'Hänsyn till grannar' - vid problem som inte går att lösa tillsammans med motparten, kontakta styrelsen.

Grundläggande info om föreningens gemensamma försäkring(ar) ingår i senaste årsredovisning, också tillgänglig på webbplatsen du nu besöker.